Aangezien het fiscale landschap om de haverklap verandert, besloten wij om u op regelmatige basis op de hoogte te brengen rond de laatste wijzigingen inzake fiscaliteit en boekhoudrecht.

 

We lijsten hierbij kort een aantal nieuwigheden op in verband met:

1. Personenbelasting: digitale investeringen, aangifte personenbelasting, buitenlandse schenkingen en geldbeleggingen. Lees hierover meer op onze website via: http://www.fiscocount.be/personenbelasting

2. Vennootschapsbelasting: zomerakkoord hervorming vennootschapsbelasting
Lees hierover meer op onze website via: http://www.fiscocount.be/vennootschapsbelastingen

3. BTW: autobelettering, geregistreerd kassasysteem,
het bestemmingsdocument
Lees hierover meer op onze website via: http://www.fiscocount.be/btw

4. Boekhoudrecht: Omzetting van de nieuwe EU richtlijn 2013/34/EU, nieuwe modellen jaarrekeningen, microvennootschappen. Lees hierover meer op onze website via: http://www.fiscocount.be/boekhoudrecht

5. Varia: Eerste werknemer, studentenarbeid, minimumpensioen, flexi-job, vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing, uw idee/concept.
Lees hierover meer op onze website via: http://www.fiscocount.be/varia